• Đối với người dùng hiện tại:

1. Đăng nhập vào tài khoản NitroFlare của bạn: https://nitroflare.com/login

2. Truy cập liên kết này: http://nitroflare.com/coupons, nhập code của bạn Coupon code, sau đó nhấp vào nút "Kích hoạt phiếu giảm giá".

 

  • Đối với người dùng mới:

1.Truy cập liên kết này: http://nitroflare.com/coupons

2. Nhập email của bạn Email address và của bạn Coupon code, sau đó nhấp vào nút "Activate Coupon".